آمار رضوان
استفاده از آثار با ذكر نام مولف بلامانع است.

 

از غم بچه دختری سه ساله
توو حال سی ساله خونه سوختم
 

توو تابلوی عصر محرم هال
چش توو چش اشک رقیه دوختم
 

فقط بخاطر رقیه اون روز
رفتم و گوشواره هامو فروختم! 

  

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۹/۰۵ساعت 8:35  توسط منيژه رضوان 

 

مي گفت صدا به طرز مبهم كه: تويي 

پژواك صدا گفت دمادم كه: تويي 

فرياد زدم به كوه گفتم كه: منم 

گفتم كه: منم، ولي شنيدم كه تويي

 

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۹/۰۳ساعت 8:5  توسط منيژه رضوان 

 

نه لاغرم 

نه تپلي 

اسمم چيه؟ 

چادر گُلي 

*** 

دختر كي؟ 

مامان بابام 

جام كجا هس؟ 

توو لباسام 

*** 

لاك ميزنم 

توي خونه 

رو ناخونام 

دونه دونه 

*** 

توو كوچه مي رم 

يواش يواش 

با كي مي رم؟ 

با خان داداش 

*** 

ناخون طلا 

لپ تپلي 

دامن كوتا 

چادر گُلي 

 

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۸/۳۰ساعت 7:43  توسط منيژه رضوان 

اين رباعي را براي سنگ قبرم سروده ام.

 

اين خاك كيه؟ منيژه رضوان بلا
روحي كه اصن بند نمي شد يك جا
يك چيز بگم؟ فقط نترسي لطفا
پشت سرتم الانه! يوها ها ها 

 

 

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۸/۲۵ساعت 7:59  توسط منيژه رضوان 

 

 

بي رحم تر از نژاد بربر هستي 

خونريزتر از تبار خنجر هستي 

هر لحظه پي ِ شكار ديگر هستي 

اي عشق! مگر تو هم مذكر هستي ؟! 

 

 

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۸/۲۳ساعت 8:28  توسط منيژه رضوان 

 

از كيسه مردم نبر اين گندم را 

در سينه سنگ خود بكش ك‍ژدم را 

با تيغ اگر ريش خودت را نزدي 

با ريش خودت تيغ نزن مردم را 

 

اين رباعي برداشت مستقيمي ست از يكي از ابيات شاعر فقيد خراسان حسامي محولاتي 

 

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۸/۲۳ساعت 8:17  توسط منيژه رضوان 

 

كنسرت بلبل
در حال اجراست
اجراي بلبل
بسيار زيباست 
 

***   
اما بليطش
خيلي گران نيست
يك مشت ارزن
با آب كافيست 
 

***
خواننده بلبل
موسيقي از باد
تنظيم از گل
در سبك آزاد 
 

***
يا روي شاخه
يا روي يك بند
مهمان شماييد
شاعر خداوند 

 

 

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۸/۲۳ساعت 8:5  توسط منيژه رضوان